POLUB MNIE NA FACEBOOKU
Filtry

Żubry w parku

Obecnie na terenie południowej Polski zlokalizowane są dwa ośrodki hodowli żubrów: w Jankowicach oraz w Niepołomicach, koło Krakowa. Oba też, ze względu na swoją specyfikę, są jak dotąd obiektami zamkniętymi i niedostępnymi dla turys-tów.

Ze względu na duże zainteresowanie turystów odwiedzających Pszczynę możliwością zobaczenia żubrów, i jednocześnie widząc w tym szansę na promocję i rozwój turystyczny naszego miasta, już w 1997 roku, wspólnie z Urzędem Miejskim w Pszczynie, podjęliśmy działania w celu przygotowania kompletnej dokumentacji związanej z budową pokazowej zagrody żubrów. Projekt wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami i decyzjami został opracowany końcem 1999 roku. Przy wyborze lokalizacji wzięto m.in. pod uwagę: odległość od centrum miasta, brak dotychczasowego zagospodarowania tej części parku oraz odpowiednie wyniesienie terenu, które w sposób naturalny chroni ten obszar przed ewentualnym zalaniem, co zresztą sprawdziło się podczas powodzi w 1997 roku.

Przygotowany projekt zakłada, że zagroda zostanie zlokalizowana na terenie zabytkowego parku pszczyńskiego, w części zwanej „Zwierzyniec”. Na oddalonym o około 1 km od centrum miasta terenie o powierzchni 10 ha zostaną wybudowane i odpowiednio zabezpieczone dwie zagrody dla czterech dorosłych żubrów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, m.in. paśnikami dla zwierząt, zagrodą kwarantannową oraz magazynami karmy.

Turyści odwiedzający obiekt będą mogli oglądać zwierzęta z długiego na 50 i wysokiego na ponad 3 metry pomostu widokowego, wyposażonego w windę dla osób niepełnosprawnych.
Ciekawym elementem projektu jest obiekt edukacyjno–muzealny, który składa się z siedmiu pomieszczeń, z czego cztery przeznaczono na prezentacje przyrodnicze: w tym m.in. ekspozycje związane z historią hodowli żubra na ziemi pszczyńskiej oraz bogactwem miejscowej flory i fauny. Kolejne pomieszczenie przeznaczono na salę szkoleniowo – kinową, w której zamierzamy prezentować filmy o tematyce przyrodniczej oraz związane z kulturą i historią ziemi pszczyńskiej.

Rozmowa „Głosu” z burmistrzem Pszczyny, Henrykiem Studzieńskim

- Panie burmistrzu, na jakim etapie realizacji jest projekt budowy pokazowej zagrody żubrów w parku pszczyńskim?

- Na daleko zaawansowanym, ponieważ projekt ten w okrojonej formie w porównaniu do obecnej, był de facto gotowy kilka lat temu. Zgłaszaliśmy go wtedy do Programu PHARE INICJATYWA II. Niestety, wówczas wypadł z gry na ostatnim etapie kwalifikowania wniosków, ponieważ Komisja Europejska uznała, że tworzy zbyt małą liczbę miejsc pracy. Ale trzeba pamiętać, że Program PHARE INICJATYWA II był w pierwszej kolejności nakierowany na regiony górnicze, podlegające restrukturyzacji, a w znacznie mniejszym stopniu na turystykę. Dokumentację techniczną, potrzebną do złożenia wniosku, mamy gotową. Zabezpieczyliśmy również środki w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy. Teraz czekamy na termin rozpisania konkursu. Pierwotnie miał być ogłoszony pod koniec lipca, ale z powodów proceduralnych, braku odpowiednich rozporządzeń, został przesunięty.
Liczymy na to, że wniosek złożymy w połowie października, a na jego oceną będziemy musieli poczekać do końca roku kalendarzowego.

- Skąd będą pochodziły pieniądze na sfinansowanie tej inwestycji?

- O ile nasz wniosek zostanie zaakceptowany przez odpowiednie instytucje, to w 75 proc. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a resztę, czyli pozostałe 25 proc. dołoży gmina.

Więcej czytaj w Głosie Pszczyńskim.

Pokazowa Zagroda Żubrów

43-200 Pszczyna
ul. Żorska 5

tel. 32 447-05-03