Filtry

Jakich umiejętności oczekuje się w pracy murarza?

Artykuł sponsorowany:

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się praca murarz może zarobić naprawdę dużo pieniędzy. Murowanie przegród z pustaków, bloczków lub cegieł tylko pozornie wydaje się proste. W rzeczywistości potrzebne jest do tego bardzo duże doświadczenie oraz umiejętności praktyczne. Efekty prac murarskich uzależnione są od wiedzy i umiejętności murarza, a także doboru zapraw i elementów murowych.

Silesia


Czym zajmuje się murarz?Zadaniem murarza jest oczywiście wznoszenie ścian działowych oraz nośnych. Wykorzystywane są w tym celu różne materiały, takie jak bloczki i pustaki betonowe, cegły klinkierowe i ceramiczne, a także kamienie. Murarz może też wykonywać schody, filary, stropy, ściany elewacyjne oraz inne elementy budynków. Oprócz wznoszenia nowych konstrukcji zajmuje się także przeprowadzaniem napraw i wzmocnień. Prace wykonywane są zazwyczaj ręcznie, ale czasami używa się odpowiednich urządzeń oraz narzędzi. Wszystko jest uzależnione od wielkości realizowanych robót. W tym celu stosuje się także elektronarzędzia i maszyny budowlane oraz ręczne narzędzia murarskie. Wykorzystuje się także rusztowania i drabiny. Należy pamiętać, że podczas pracy murarz musi przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony środowiska. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej w czasie wykonywania prac rozbiórkowych i remontowych.

Żeby wykonywać zawód murarza trzeba posiadać odpowiednie kompetencje społeczne. Dzięki temu będzie można skutecznie i prawidłowo wykonywać zadania zawodowe. Przede wszystkim trzeba ponosić odpowiedzialność za powierzone narzędzi oraz sprzęt, które wykorzystuje się na stanowisku pracy. Ważna jest też umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków pracy. W zakresie realizowanych robót murarskich należy regularnie podnosić kompetencje zawodowe. Murarz może pracować samodzielnie, a także w zespołach złożonych z kilku lub kilkunastu osób. Nadzór nad takim zespołem sprawuje z reguły doświadczony brygadzista. System jednozmianowy jest charakterystyczny dla pracy murarza. Czasami jednak występuje system trzyzmianowy, ponieważ niektóre inwestycje mają mocno napięty harmonogram. Kompetencje miękkie są równie ważne co wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące wykonywania zadań zawodowych. Kompetencje miękkie to przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, które przydają się do pracy w zespole. Osiąganie celów osobistych i zawodowych ułatwia także odporność na stres oraz chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Prace murarskieWarto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że murarz wykonuje wiele robót na świeżym powietrzu. Chodzi tu przede wszystkim o zadania, takie jak przygotowanie zaprawy. Należy pamiętać, że prace murarskie mogą być realizowane nie tylko wewnątrz budynku, ale również na zewnątrz i to na znacznych wysokościach. Jest to niezwykle ciężka praca fizyczna, którą wykonuje się w różnych warunkach atmosferycznych. Podczas pracy często dochodzi do wypadków, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność.

Najlepiej korzystać z usług sprawdzonych i renomowanych firm murarskich, które wiele lat działają na rynku i cieszą się pozytywną opinią. Dzięki temu można mieć pewność, że prace zostaną zrealizowane poprawnie. Należy też uważać podczas murowania fundamentów budowli, ponieważ jeśli wykop jest źle zabezpieczony to pracownik może zostać przysypany. Bardzo niebezpieczna jest także praca na wysokości, ponieważ każdy jest wtedy odpowiedzialny za siebie. Murarz jest też narażony na działanie hałasu pochodzącego z maszyn oraz prac budowlanych. Podczas używania urządzeń elektrycznych na placu budowy może dojść nawet do porażenia prądem. Elementy murowe oraz worki z zaprawą są bardzo ciężkie, dlatego trzeba być sprawnym fizycznie i mieć dużo siły. Po wielu latach pracy można odczuć problemy z kręgosłupem, dlatego warto regularnie odwiedzać fizjoterapeutę.

Cechy dobrego murarzaMurarz powinien mieć dobre zdrowie oraz sprawność ruchową, ponieważ praca w tak zróżnicowanych warunkach jest bardzo wymagająca. Ważny jest też sprawny układ oddechowy oraz ogólna wydolność fizyczna. Sprawności sensomotoryczne, takie jak zmysł równowagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz ostrość wzroku również są bardzo ważne. Liczy się też spostrzegawczość, lęk przed wysokością oraz zręczność. Lekarz medycyny pracy orzeka o stanie zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu. Należy pamiętać, że niektóre schorzenia wykluczają możliwość podjęcia pracy pełnowymiarowej pracy. W tym miejscu można wymienić padaczkę, zaburzenia równowagi, lęk wysokości, wady kręgosłupa oraz choroby układu oddechowego.

Osoby niepełnosprawne także mogą zostać zatrudnione na stanowisku murarza. Wcześniej jednak powinny udać się na indywidualną konsultację do lekarza medycyny pracy, który musi wydać pozytywną opinię. Stanowisko pracy także powinno być dostosowane do potrzeb takiego pracownika. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą zostać murarzami, ale muszą koniecznie używać soczewek kontaktowych, żeby skorygować wadę. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku osób słabosłyszących, którym trzeba zapewnić odpowiednią pomoc techniczną oraz właściwe przygotowanie stanowiska pracy i środowiska. W branżowej szkole I stopnia można najszybciej nauczyć się zawodu murarza.

Zobacz najświeższe oferty pracy dla murarza - GoWork

Zdobycie kwalifikacjiOkręgowe Komisje Egzaminacyjne są odpowiedzialne za potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania robót murarskich i tynkarskich. Dostępne są też ośrodki, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych. Takie kursy prowadzą między innymi publiczne szkoły zawodowe oraz placówki kształcenia ustawicznego. Nauka oczywiście jest ważna, ale najważniejsze są umiejętności praktyczne. Warto mieć na uwadze, że kształcenie rzemieślnicze jest alternatywną formą kształcenia w zawodzie. W ten sposób można zdobyć tytuł czeladnika, a później mistrza w zawodzie murarza. Należy pamiętać, żeby regularnie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, bo w ten sposób łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie. Izby Rzemieślnicze potwierdzają kompetencje w tych zawodach. Szkolenia dla kandydatów na murarza i osób pracujących przeprowadzane są często przez przedsiębiorstwa, które specjalizują się w robotach murarskich. Szkoły, ośrodki i centra kształcenia zawodowego również mogą oferować tego rodzaju szkolenia. Dostępne są szkolenia o różnej tematyce, ale największym uznaniem cieszy się wykonywanie robót murarskich oraz obsługa maszyn wykorzystywanych w pracach. Po zakończonym szkoleniu otrzymujemy certyfikat lub zaświadczenie, które potwierdzają uzyskane kompetencje. Początkujący murarz może znaleźć zatrudnienie jako pomocnik na budowie. W ten sposób można się wiele nauczyć od doświadczonych fachowców, którzy całe życie spędzili w branży budowlanej.


Praca na budowiePo nabyciu doświadczenia zawodowego można się starać o awans na stanowisko samodzielne. Trzeba jednak pamiętać, że jest to bardzo odpowiedzialna praca, dlatego należy podejść do tego poważnie. Po pewnym czasie można się starać o stanowisko brygadzisty, który nadzoruje pracę zespołu pracowników. Osoba, która została przyuczona do zawodu również może wykonywać pracę w zawodzie murarza. Murarz z reguły wykonuje swoją pracę w ciągu dnia, więc można sobie dobrze zorganizować czas. Murarz może przeprowadzać prace rozbiórkowe, a także nimi kierować. Trzeba się też przyzwyczaić do częstej zmiany miejsca pobytu, ponieważ budowy są w różnych lokalizacjach. Warto mieć na uwadze, że murarz pracuje nie tylko na budowie, ale również przy remontach. Murarz musi być też przygotowany do pracy przy zróżnicowanych warunkach pogodowych. Oprócz tego nie powinien posiadać lęku wysokości. Wytrzymałość, dobra kondycja oraz zręczność ma bardzo duże znaczenie w tym zawodzie. Murarz powinien także podnosić swoją aktywność fizyczną, żeby nie odczuwać szybko zmęczenia. Tworzenie murów nośnych oraz stawianie ścianek działowych to główne obowiązki murarza. W tym zawodzie liczy się przede wszystkim cierpliwość, staranność oraz dokładność. Praca dla murarza jest dostępna w każdym mieście, dlatego nikt nie powinien narzekać na brak zajęcia.